LANK

We are looking forward to welcoming you to LANKA NITE 2020. Date will be finalized later since we fully respect the authorities' rules and recommendations regarding public and private events because of the global pandemic. Vi ser fram emot att välkomna dig till LANKA NITE 2020. Datum kommer att fastställas senare eftersom vi respekterar myndigheternas regler och rekommendationer angående offentliga och privata evenemang på grund av den globala pandemin.

Welcome

The Sri Lankan Association in Sweden is always committed to all Sri Lankans in Sweden together without regard to their ethnic and religious backgrounds.

Välkommen

SLAIS välkomnar alla lankeser i Sverige, oavsett religiös- eller etnisk bakgrund, att bli medlemmar. SLAIS grundades den 6 november 1993 i Sundbyberg, strax utanför Stockholm (Sveriges huvudstad). SLAIS är en ideell organisation (org.nr: 802018-1981)Sverige. Under 37 år  av existens har SLAIS främjat lankesisk kultur och traditionella värderingar bland lankeser i Sverige samt  bistått sociala- och ekonomiska projekt i Sri Lanka.